Voortgang project Casemanagement dementie in Twente, goed geregeld!

Dementie Twente heeft de volgende ambitie geformuleerd: “Casemanagement dementie is in Twente toegankelijk en eenduidig georganiseerd voor inwoners met dementie en zijn naasten.” 

Het project ‘Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!’ is inmiddels goed uit de startblokken. Deze notitie geeft een samenvatting van het project, zowel op inhoud als op het proces.  

Inmiddels is de vragenlijst al door 45 casemanagers ingevuld. Alvast een tipje van de sluier: 

  • De visie van Anne Mei The en de visie op positieve gezondheid worden beiden (evenveel) omarmt. 
  • Bijna alle respondenten vinden het heel belangrijk dat de casemanager dementie vroegtijdig in het proces wordt betrokken. 
  • Gemiddeld wordt de kwaliteit van het casemanagement binnen de eigen organisatie beoordeeld met een 8 (ook vaak met een 7 of een 9). 

De vragenlijst staat nog open tot en met woensdag 19 juli. Je bijdrage is dus nog van harte welkom! We hopen op nog meer mooie inzichten. 

En hoe nu verder? In de zomer wordt met de klankbordgroep de notitie doorgenomen, om advies in te winnen. Verder zijn interviews gepland met de ZSE- en Thoez-partijen. Samen met een casemanager, manager en kwaliteitsadviseur verkennen we in welke mate al wordt gewerkt volgens de zorgstandaard dementie. We bespreken ook wat het betekent om aanmeldingen regionaal te coördineren. Wat moet daar allemaal voor geregeld worden? En ligt dit ook in lijn met de wensen en ambities van de afzonderlijke organisaties?  

Komende twee maanden staan de stappen echter wel op een lager pitje. Hoe logisch, geniet van de fijne zomer! Vanaf september gaan we dan met veel goede energie weer verder. 

Bij vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Dineke van der Wal (projectleider) via: dineke@ppadvies.nl of 06-43949370. 

Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!

Het zal jullie niet zijn ontgaan: Dementie Twente is een mooi groot en divers netwerk. We hebben wel 52 partners en daarvan leveren 17 organisaties casemanagement dementie. Er zijn dan ook meer dan 100 werkzame casemanagers in Twente. Het aantal mensen met dementie gaat de komende jaren sterk toenemen en hiermee ook de zorgvraag. Daarom hebben we als Dementie Twente de volgende ambitie geformuleerd: 

“Casemanagement dementie is in Twente toegankelijk en eenduidig georganiseerd voor inwoners met dementie en zijn naasten.” 

Dit houdt in: 

  • Het is belangrijk dat het geboden casemanagement van goede kwaliteit is met de Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt; 
  • Ook is het belangrijk dat we eenduidig werken, zodat cliënten, mantelzorgers en verwijzers weten wat ze kunnen verwachten; 
  • Bij (te) veel zorgvragen is het nodig dat we overzicht hebben van de beschikbare casemanagers, zodat we de inzet kunnen coördineren en verdelen; 
  • Daarbij willen we onnodig veel reistijd tegengaan; 
  • En voor mensen met dementie op jonge leeftijd, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een migratie-achtergrond moet casemanagement dementie beschikbaar zijn en blijven. 

De komende tijd gaan we ons inzetten voor deze doelstellingen middels het project: Casemanagement dementie in Twente goed geregeld! We kunnen dit project ondersteunen met de toegekende subsidie vanuit DNN (zijn we heel blij mee). We gaan eerst aan de slag met het werken volgens de zorgstandaard en vervolgens kijken naar het proces van aanmelden en verwijzen.  

Dit levert vast nog veel vragen op. Die hebben wij zelf ook. We gaan dan ook stap voor stap samen de mogelijkheden onderzoeken. Wil je alvast meedenken en je mening geven? Je bent van harte uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen.  

Dineke van der Wal is inmiddels aan de slag gegaan als projectleider. Bij vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met haar via: dineke@ppadvies.nl of 06-43949370. 

Nieuwe netwerkpartner; Thuisgenoten

Over Thuisgenoten en casemanagement dementie binnen Thuisgenoten

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met alle zorg die een cliënt nodig heeft en aandacht voor alles wat het leven de moeite waard maakt. Dat is waar we bij Thuisgenoten voor staan. Thuisgenoten biedt alle vormen van thuiszorg: van huishoudelijke ondersteuning tot gespecialiseerde verpleging en van begeleiding tot persoonlijke verzorging, maar bijvoorbeeld ook dementiezorg. Wanneer thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is, verzorgen wij cliënten in onze kleinschalige woonzorglocaties. Bij de zorg die wij bieden gaan wij uit van de eigen kracht van cliënten en kijken we hoe we gericht kunnen ondersteunen.

Onze casemanagers dementie bieden begeleiding en ondersteuning en kijken samen met de cliënt en diens naasten wat er nodig is in de thuissituatie. We zoeken naar praktische oplossingen ter ondersteuning van cliënt én mantelzorger en geven advies en voorlichting over dementie. Hierbij werken we ook nauw samen met andere zorgprofessionals. Thuisgenoten draagt graag bij aan het op een goede manier om kunnen gaan met dementie in het dagelijkse leven.

Nieuwe woonvorm Herbergier Almelo

In september 2023 opent Herbergier Almelo naar verwachting haar deuren. De Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening waar mensen met geheugenproblemen liefdevolle zorg, aandacht en nabijheid ervaren. Marieke en Remco de Vries worden de zorgondernemers van Herbergier Almelo, de voormalige Acaciaschool dichtbij de kern van het centrum.

In een Herbergier mag een ieder er zijn en zich geborgen weten. Als Herbergier Almelo bieden wij huiselijkheid en persoonlijke aandacht aan de kwetsbare bewoners en hun familie. Niets moet en alles mag, wat de bewoners zelf aangeven en aankunnen willen we stimuleren. Zoals sport, hobby’s of muziek maken rondom de piano, om zo een betekenisvolle invulling van de dag te geven. Wonen en zorg naadloos met elkaar verweven. Samen vormen we een woon- en leefgemeenschap. Een groot familiehuis waar je niet direct merkt dat er ook zorgpersoneel rond loopt. Maar waar je ook niet denkt dat je in een hotel bent.

Naast dat wij met elkaar de huiselijke Herbergier vormen zal ook de inrichting warm en praktisch zijn ingericht. In de woonvleugel met veel ramen en een open keuken kunnen bewoners – ieder van zijn of haar eigen favoriete plek – het binnen en buiten gebeuren observeren en aangemoedigd worden om aan een huislijke activiteit mee te gaan doen.

Er zijn zestien kamers, die elke bewoner naar eigen smaak kan inrichten. Iedere kamer is voorzien van een badkamer met douche, toilet, wastafel en vloerverwarming. Wij hebben drie appartementen beschikbaar voor echtparen. Net als alle Herbergiers, hanteren wij een opendeurenbeleid. We willen er alles aan doen de bewoners een zo vrij mogelijk leven te bieden. Het betekent bijvoorbeeld ook dat zij zelf kunnen kiezen of ze willen uitslapen of niet, zelf kunnen kiezen wat ze op de boterham willen, zelf kunnen bepalen hoe zij hun dag indelen en ga zo maar door. Gewoon jezelf kunnen zijn binnen de mogelijkheden van je geheugenproblemen!

Bekijk de website hier