PROACTIEVE ZORGPLANNING IN TWENTE

Handen en voeten geven aan vroegtijdig in gesprek gaan met patiënten en naasten

De gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning, het boekje ‘Spreken over vergeten’, het wensenboekje en de levenspaden kunnen hierbij helpen.

Proactieve zorgplanning is de benaming van het proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Dit is een continu en dynamisch proces. De zorgverlener voert met patiënten en naasten gesprekken over levensdoelen en keuzes en stemt af welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Deze gesprekken dragen bij aan de autonomie van de patiënt, evenals aan het welbevinden en de kwaliteit van zorg voor hem/haar en zijn naasten. De zorgverlener blijft met alle betrokkenen in gesprek en legt de uitkomsten van deze gesprekken vast in een individueel zorgplan.

Het juiste moment om deze gesprekken in gang te zetten is heel persoonlijk. Maar tijdig – aan het begin van een ziektetraject – praten over wensen en het levenseinde is onder meer van belang voor het inzetten van passende zorg. Soms vinden patiënt en naasten het moeilijk hun wensen en behoeften onder woorden te brengen. De volgende hulpmiddelen kunnen helpen om in gesprek te gaan, de wensen en behoeften op te halen en deze vast te leggen. Dit zodat ook andere betrokkenen weten wat iemand wel/niet wil. Ook als mensen het zelf niet meer kunnen vertellen.

De Gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning is specifiek ontwikkeld voor de professional om diverse thema’s tijdig te bespreken met mensen met dementie of vergeetachtigheid. M.b.v. dit instrument kun je de gesprekken meer gestructureerd en prettiger laten verlopen en zal de zorg passend(er) zijn.

Het boekje Spreken over vergeten is een boekje voor mensen met geheugenproblemen en/of een begin van dementie. Het helpt na te denken over wat belangrijk gevonden wordt en wat wensen zijn, die van dit moment én die in de toekomst.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag…” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht. Dit wensenboekje is te gebruiken door professionals, maar mensen kunnen ook zelf met het wensenboekje aan de slag.

In Twente zijn 2 mooie levenspaden ontwikkeld waarin voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners veel relevante informatie te vinden is.

Klik hier voor het levenspad dementie

Klik hier voor het levenspad palliatieve zorg.

Tot slot: Voor wie nog meer informatie wil over markering en proactieve zorgplanning is er deze pagina op Palliaweb met allerlei hulpmiddelen.

Recommended Posts