Nationale dementiestrategie

Sinds 2004 zet VWS zich in voor dementie met de achtereenvolgende programma’s Landelijk Dementieprogramma (2004 – 2007), Programma Ketenzorg Dementie (2008 – 2012) en Deltaplan Dementie (2013 – 2020). De ontwikkelingen zijn belangrijke redenen om de inzet van VWS op dementie niet alleen voort te zetten, maar vanaf 2021 ook te intensiveren in de vorm van de nationale dementiestrategie 2021-2030.

Uitgangspunt in deze strategie is de missie: Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie.

Voor het netwerk Dementie Twente is deze dementiestrategie van belang, omdat de beschreven strategie ook vertaald moet worden naar onze regio en netwerk.

Bekijk de nationale dementiestrategie en de kamerbrief van minister de Jonge hier

Recommended Posts